Our Analisys is Your

Istoria Colegiului

Prima şcoală de industrie alimentară, cea mai mare din ţară, unică şi acum în Bucureşti ca profil, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc" a cunoscut, în timp şi spaţiu, o evoluţie sinuoasă, dar benefică.

Documentele de arhivă dovedesc existenţa unor clase de specialitate, încă din anul 1947. 

           

            În anul 1948, Şcoala Medie Tehnică de Industrie Alimentară, prima şcoală autonomă de profil, cu sediul în Bucureşti, str. Popov nr. 56, actualmente str. General Berthelot, a funcţionat cu 20 cadre didactice şi cinci clase a câte 25 - 30 elevi, fiecare clasă reprezentând o secţie, respectiv: panificaţie, fermentative, conserve, ulei şi produse zaharoase.

            La început, disciplinele de specialitate erau predate de catre absolvenţi ai unor facultăţi cu profil apropiat: chimie industrială, agronomie, politehnică.

            Din anul 1949 participă şi absolvenţi ai primei facultăţi de specialitate: Institutul de Industrii Alimentare Bucureşti.

             1952 - 1955 sub patronatul Fabricii Muntenia, a fost construit actualul local, care cuprindea 24 săli de clasă, un laborator, o sală de sport şi alte câteva încăperi. In această perioadă şcoala poartă denumirea de Centru Şcolar pentru Industria Alimentară ,,Filimon Sârbu” - Bucureşti.

            În următorii 30 de ani, fabrica patronatoare a contribuit la îmbogăţirea bazei materiale prin construirea a două internate pentru elevii din provincie, a unui local nou pentru laboratoare, ateliere şcolare şi organizarea unei cantine. A fost preluat, în 1973, de la I.M.P. "23 August", atelierul de panificaţie, în cadrul căruia şi-au însuşit meseria de operator pentru industria morăritului şi a panificaţiei zeci de generaţii de elevi ai şcolii profesionale şi ai liceului sub îndrumarea maiştrilor instructori, realizând, în acelaşi timp, o producţie anuală importantă.

            In cadrul acestei instituţii de învăţământ se înfiinţează, în anul 1966, Liceul Industrial de Industrie Alimentara (L.I.I.A) cu durata de cinci ani, care funcţionează independent, iar in anul 1973 se unifică cu Grupul Şcolar de Industrie Alimentară sub numele de Liceul Industrial nr.15        Reorganizarea învăţământului industrial din anul 1976 impune o nouă structură. In cadrul primei trepte de liceu am funcţionat cu două profiluri: industrie alimentară şi electrotehnic. In treapta a II a, primul profil se separa pe meserii, cuprinzând clase în care se pregătesc operatori pentru industriile: morărit, panificaţie, produse extractive şi fermentative, preparate din carne, lapte, legume, fructe.  

            1990 s-a înfiinţat Şcoala complementară de 2 ani, în cadrul liceului.

            1991 - prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 6440/1991 se transformă în Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Bucureşti cu durata de 4 ani; apare o nouă formă de învăţământ : Şcoala Postliceală. Grupul Şcolar funcţionează din acest an cu următoarele forme de învăţământ: liceu zi şi seral, şcoala profesională, şcoala complementară, şcoala de maiştri şi şcoala postliceală.

            Şcoala a fost unitate pilot în programul PHARE VET RO 9405, situându-se în plin proces de reformă a învăţământului profesional de profil, ca participant şi promotor al înnoirii, aceasta fiind una din performanţele noastre. [1]

În cadrul acestui program am participat la modernizarea învăţământului profesional de industrie alimentară, elaborând noi standarde ocupaţionale şi profesionale, curriculumuri.

Un element cheie în ce priveşte procesul de instruire este parteneriatul social. Relaţiile, în acest sens, cu agenţi economici cum ar fi: S.C.Damboviţa S.A., S.C Libertatea S.A, S.C Vitan S.A, S.C. Berceni S.A, S.C. Titan S.A, S.C. Fulger S.A, S.C.Medes, S.C. Cumetrii, S.C. Pescaru S.A, I.L.F Berceni, S.C. Muntenia S.A, etc. au fost, în mare măsură, fructuoase. Cu toate acestea, anumiţi factori au împiedicat crearea unui parteneriat social real.

            Având în vedere, în primul rând, restructurarea unităţilor de industrie alimentară care a generat deficienţe în noua structură şi a îngreunat stabilirea unor contacte benefice pentru ambele părţi, în egală măsură, avem în vedere o legislaţie defectuoasă, care prejudiciază relaţiile dintre colegiu şi partenerii sociali.    

            Pentru compatibilizarea învăţământului românesc de industrie alimentară cu cel european am continuat parteneriatul internaţional început în 1994, prin participarea la Trofeul European al Brutarilor – Strasbourg, unde am obţinut locul IV şi l-am dezvoltat prin colaborări cu Colegiul Tehnic din Holstebro Danemarca, cu care din 1996 am avut proiecte anuale (prin programele PHARE, Leonardoda Vinci s.a.), dar şi cu şcoli similare din Franţa şi Elveţia.

Sperăm ca, prin promovarea noului în formarea specialiştilor într-un domeniu aflat în continuă optimizare, acela al producerii de alimente şi ţinand seama de tradiţia şi realizările şcolii, instituţia noastră, îşi va păstra locul prestigios meritat în învăţământul bucureştean şi care are acum ceea ce numim istorie.

O istorie care înseamna greutatea şi efortul începutului, dar mai ales bucuria cunoaşterii şi formării personalităţii elevilor noştri, emoţia oamenilor de la catedră şi mândria în evoluţia şi realizările celor ce au ieşit de pe băncile şcolii.

            O istorie care înseamnă statutul de şcoala pilot în programul de reforma a învăţământului vocaţional şi tehnic românesc, PHARE VET RO - 9405, care ne-a situat în fruntea eforturilor de promovare a noului, a reformei.[2]

2000 - prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4565/19.09.2000, s-a aprobat funcţionarea sub denumirea de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Dumitru Moţoc”.           Profesorul Dumitru Moţoc este unanim recunoscut ca fondatorul învăţământului superior modern de industrie alimentară. Este incontestabil faptul că, întreaga dezvoltare a actualei facultăţi de profil a fost consecinţa ideilor inovatoare ale acestui prestigios dascăl şi om de ştiinţă.

2003-2004 şcoala a funcţionat cu 74 de clase, în următoarele forme de învăţământ: liceu zi şi seral, şcoala profesională, şcoala de arte şi meserii, şcoala de ucenici, şcoala postliceală. În sfârşit, o istorie care înseamnă stabilitate, calitate a procesului de formare a adolescenţilor, încununată de atribuirea denumirii de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Dumitru Moţoc”.[3]

 Toate acestea îndreptăţesc speranţele pentru viitorul şcolii "Dumitru Moţoc" şi gândul că cei ce vor veni nu vor dezminţi generoasele idealuri ale înaintaşilor.

            De-a lungul timpului, colectivul didactic al şcolii a depus o muncă entuziastă, în clasă şi în afara ei, pentru a obţine rezultate optime în instruirea şi educarea elevilor, în ridicarea continuă a nivelului pregătirii lor profesionale.

            Activitatea aceasta a fost coordonată de către ingineri şi profesori, care au dat dovadă de pricepere, energie şi dragoste faţă de şcoală, dezvoltând şi perfecţionand activitatea instituţiei, în lupta cu greutăţile inerente ivite pe parcurs.       

Şcoala a intrat în programul de reabilitare B.E.I., care încă nu s-a încheiat, dar cu toate acestea, liceul a reuşit să obţină două proiecte POSDRU, care sunt foarte importante, şi de asemenea, să se desfăşoară aici numeroase activităţi captivante.